پروژه های شخصی و کناره برای واگذاری

بیدیمو پلتفرمی است که بنیانگذاران، طراحان و برنامه‌نویس‌‌ها می توانند محصولات یا پروژه‌های شخصی خود را برای واگذاری در معرض دید عموم و همینطور جامعه‌ خریداران و سرمایه گذاران معتمد بیدیمو قرار دهند.

خیلی وقته پروژه های شخصی تونو بروزرسانی نکردید ؟ پروژه خود را واگذار کنید